RONiN - Raport Ofert Nieruchomości i Notowań

to niezwykle przydatne i nowoczesne narzędzie służące bankom, instytucjom finansowym, rzeczoznawcom majątkowym, firmom ubezpieczeniowym oraz pośrednikom nieruchomości do wyznaczania prawdopodobnej całkowitej wartości nieruchomości na tle trendów rynkowych. Raport uzyskiwany jest na podstawie jedynej w Polsce bazy ponad 13 milionów ofert nieruchomości z całej Polski, zgromadzonych przez Grupę KRN Media na przestrzeni 8 ostatnich lat oraz zaawansowany algorytm obliczeniowy.

Raport Ofert Nieruchomości i Notowań wylicza prawdopodobną wartość nieruchomości w oparciu o podaną lokalizację i powierzchnie nieruchomości. Intuicyjna obsługa oraz przejrzystość programu sprawiają, że w profesjonalny sposób dostarcza on najważniejszych informacji na temat analizowanej nieruchomości.

Potwierdzając wiarygodność danych prezentowanych w raporcie RONiN, należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystywaną bazę danych, która zalicza się do tzw. Big Data, czyli operacji wykonywanych na ogromnej liczbie zmiennych dostarczających wartościowych oraz statystycznie wysoko wiarygodnych informacji.

Jak to działa

RONiN - Raport Ofert Nieruchomości i Notowań

ze względu na różne okresy analizy podzielony został na dwie części.

Trend dwuletni

Trend dwuletni

RONiN analizuje i tworzy raport wyłącznie na podstawie danych z ostatnich 24 miesięcy. Wartości liczbowe oraz wykresy liniowe pokazują nam dwuletni trend wartości nieruchomości na tle średniej ceny dla danej miejscowości, z podziałem na kwartały.

Notowania historyczne

Notowania historyczne

RONiN analizuje i tworzy raport na podstawie danych z ostatnich 8 lat. Wartości liczbowe prezentowane za pomocą tabeli oraz wykresów słupkowych zostały podzielone na lata i przedstawiają informacje o cenie nieruchomości oraz liczbie występujących ofert tzw. trend aktywności rynkowej.

Trend dwuletni na tle średniej ceny miejscowości

Trend dwuletni na tle średniej ceny miejscowości

algorytm wylicza średnią cenę za m2 na podstawie ofert z ostatnich 24 miesięcy przy uwzględnieniu powierzchni +/- 20% od podanej wartości.

Trend cenowy długoterminowy

Trend cenowy długoterminowy

chronologiczne zestawienie średnich cen za m2 z podziałem na lata, obejmujące zakresem wszystkie oferty z całego okresu analizy.

Trend aktywności rynkowej

Trend aktywności rynkowej

chronologiczne zestawienie liczby ofert z podziałem na lata, obejmujące zakresem wszystkie oferty z całego okresu analizy.

Przykładowy reprezentatywny raport RONiN

Przykład trendu dwuletniego na tle średniej ceny miejscowości

Strona 1

Przykład trendu cenowego długoterminowego

Strona 2

Przykład trendu aktywności rynkowej

Strona 3

Oferta

RONiN to narzędzie dedykowane do podmiotów zaangażowanych w rynek nieruchomości m.in:
  • banków, instytucji finansowych oraz SKOKów;
  • rzeczoznawców majątkowych;
  • pośredników w obrocie nieruchomościami oraz doradców rynku nieruchomości;
  • towarzystw ubezpieczeniowych;
  • deweloperów;
  • kancelarii prawnych i komorniczych;
  • firm windykacyjnych;
  • administracji centralnej i lokalnej
oraz wszystkich innych aktywnie zajmujących się rynkiem nieruchomości.

Rekomendacje

Zamów

Zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest KRN Media sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. J. Słowackiego 39, 31-159 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000258498, NIP: 6762321131, kapitał zakładowy 50 000 zł, e-mail: ronin@krn.pl;

2. dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umów dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.ronin24.pl (umowy dotyczącej założenia i utrzymania konta w serwisie oraz umowy, której przedmiotem jest umożliwienie mi wygenerowania konkretnej liczby wycen wartości nieruchomości) oraz w celu przesyłania newslettera na podany przeze mnie adres e-mail;

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umów dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.ronin24.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom należącym go grupy kapitałowej, do której należy Administrator oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe, kadrowe, księgowe, prawne, a także dostawcom usług informatycznych, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla świadczenia tych usług;

5. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia ostatniej umowy łączącej mnie z Administratorem;

6. mam prawo do żądania od Administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umów dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.ronin24.pl.

Baner przelewy24

Kontakt

KRN media Sp. z o.o. jest wydawcą mediów branżowych związanych z rynkiem nieruchomości
i budownictwa. Stawiamy sobie za cel dostarczanie rzetelnych i sprawdzonych informacji w zakresie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, technologii budowlanych oraz wydarzeń rynkowych. Nasze media internetowe i prasowe docierają do profesjonalistów oraz osób poszukujących kompletnej wiedzy o budownictwie i nieruchomościach.

KRN media sp. z o.o.

ul. Dolnych Młynów 10/2a/M
31-124 Kraków

tel./fax 12 622 71 17
ronin@krn.pl
Michał Bryk

Michał Bryk

Specjalista ds. obsługi technicznej
kom. 691 060 640
tel. 12 630 96 30
fax. 12 622 71 17
michal.bryk@krnmedia.pl